CLOSE ✕
Contact

Email Adress: Stg81282@gmail.com

GERECHTIGHEID

Desi Bouterse, hoofdverantwoordelijke voor de decembermisdrijven, heeft op 9 december 1982 op de televisie verklaard dat de slachtoffers ‘op de vlucht zijn neergeschoten’. Het bleek een grove leugen, evenals de beschuldiging dat de slachtoffers, in samenspanning met de CIA, op het punt stonden een coup te plegen. Zowel de commissies van de OAS als die van de VN concludeerden dat de dictatuur geen enkele aanwijzing daartoe had kunnen overleggen. Onder druk van nabestaanden en mensenrechtenorganisaties werd in 2000 de verjaring van de decembermoorden gestuit. Op 31 oktober 2000 beval het Hof van Justitie – na een beklagprocedure van nabestaanden en maatschappelijke organisaties – ‘ dat de procureur-generaal tegen de persoon van Desiré Delano Bouterse en tegen diegenen die verder daarvoor in aanmerking komen, een strafvervolging zal instellen ter zake bedoelde strafbare feiten.’ De verjaring van de decembermoorden wordt gestuit nadat het Openbaar Ministerie besluit tot gerechtelijk vooronderzoek tegen 37 verdachten. In 2002 wordt het forensisch onderzoek in Suriname afgerond. In 2004 wordt het gerechtelijk vooronderzoek afgerond en wordt het gerechtelijk vooronderzoek afgerond en wordt de aanklacht bekend. In 2007 worden alle bezwaarschriften van de verdachten in hoger erop verworpen. In dat jaar start de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Bouterse was (is) hoofdverdachte. Nadat hij in 2010 president werd, brak hij in 2012 zijn (verkiezings)belofte de onafhankelijke rechtsgang te zullen respecteren. Kort voordat de Auditeur Militair (aanklager) de aanklacht zou inbrengen,  had Ruben Roozendaal, toenmalig mede-couppleger en vertrouweling van Bouterse, getuigd dat Bouterse persoonlijk twee van de slachtoffers, Cyrill Daal en Surendre Rambocus, had doodgeschoten. Het kwam bovenop een voor de hoofdverdachte overweldigende hoeveelheid aan belastende getuigenissen en data uit het forensisch onderzoek. President-hoofdverdachte Bouterse greep in. Met een zelfamnestiewet (2012) trachtte hij het strafproces te beëindigen. Toen het Hof van Justitie ook daar een stokje voor stak, snoerde hij in 2016 onder het mom van staatsveiligheid, op basis van artikel 148 van de grondwet, het Openbaar Ministerie en de Auditeur Militair, die moreel capituleerden, de mond.

Hoewel ernstig bedreigd, is het 8 december strafproces nog steeds een levende realiteit en wachten nabestaanden en (internationale) gemeenschap af, hoe de Krijgsraad met deze laatste vorm van machtsmisbruik  van de hoofdverdachte, zal omgaan.

Op 30 januari 2017 vindt de volgende zitting in het 8 december strafproces plaats.

Bij PDF file's Acrobat installeren, click op de knop hieronder.

BEKIJK DE DOCUMENTEN

Waarschuwing: in deze rapporten staan schokkende beschrijvingen!

BEKIJK