CLOSE ✕
Contact

Email Adress: Stg81282@gmail.com

John Baboeram

John Baboeram (1951), advocaat

John Baboeram was advocaat.John Khemradi Baboeram werd op 8 september 1951 geboren in Nieuw Nickerie. John was de oudste van tien kinderen. Zijn vader was landmeter, zijn moeder huisvrouw. In 1972 haalde hij zijn bul aan de Surinaamse Rechtsschool. Zijn familie is dan al naar Nederland geëmigreerd. Na zijn opleiding vertrekt John ook naar Nederland. Hij werkt bij de griffie van de rechtbank in Utrecht. In 1974 wordt hij directeur van de welzijnsstichting voor Surinamers in Den Haag. In 1977 keert John terug naar Suriname en vestigt zich als advocaat.

Na de militaire staatsgreep van 25 februari 1980 verdedigt hij politici, militairen en burgers die slachtoffer werden van het regime van willekeur. Zo verdedigde hij zowel de gebroeders Karamatali, die verbonden waren aan de omvergeworpen regering Arron, als de ‘linkse’militairen Sital, Joeman en Mijnals die in augustus 1980 door Bouterse valselijk van een ‘tegencouppoging’ werden beschuldigd. John stelde dat van een tegencoup geen sprake kon zijn omdat het Militair Gezag geen wettig gezag was.

John doorzag in een vroeg stadium de revolutionaire frasen van het militaire bewind, gaf niet ‘the benefit of the doubt’ en wees op de teloorgang van de rechtsstaat. Hij hekelde in verschillende gedingen het onrechtmatig handelen van het Militair Gezag. Hij stond er principieel in: politiek en militarisme gaan niet samen

.In 1982 neemt hij de verdediging van zijn onrechtmatig gevangengenomen collega-advocaat Eddy Hoost op zich. En hoewel hij privé afstand neemt van de coup van Rambocus van 11 maart 1982, treedt hij beroepsmatig op als strafpleiter van de gevangen en gemartelde coupplegers.

John was een van de meest vooraanstaande juristen van de democratiseringsbeweging van 1982. Op 8 december 1982 werd hij slachtoffer van de decembermoorden. Zijn weduwe Kanta Adhin zei over zijn maatschappelijke betekenis: ‘Wat hij Suriname heeft nagelaten kan ik niet zo eenvoudig beantwoorden. Dat moeten Surinamers in Suriname zelf doen. Ik hoop echter dat zijn gevoel van rechtvaardigheid en respect voor mensenrechten hun weerslag vinden in de Surinaamse gemeenschap.’ John liet een vrouw en een zoon achter.

John Baboeram wordt nationaal herdacht als een van de vijftien helden van de democratie.

Belangrijkste bron: Zolang ze praten, blijf ik. Een boek over de vijftien slachtoffers van 8 december 1982. Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV), 2001, Paramaribo, Suriname.

BEKIJK DE DOCUMENTEN

Waarschuwing: in deze rapporten staan schokkende beschrijvingen!

BEKIJK