CLOSE ✕
Contact

Email Adress: Stg81282@gmail.com

Sugrim Oemrawsingh

Sugrim Oemrawsingh was wiskundige, directeur van het Universitair Rekencentrum en universiteitsdocent.

Harry Sugrim Oemrawsingh werd geboren op 25 augustus 1943 in het district Nickerie, in het westen van Suriname. In die tijd waren ontwikkelingskansen in de districten uiterst gering. Zich hiervan bewust benutte hij zijn kansen volop toen hij in Paramaribo naar school ging. Op twintigjarige leeftijd haalt hij het AMS-diploma (middelbare school) en vertrekt voor verdere studie naar Nederland. Acht jaar later behaalde hij zijn bul aan de faculteit voor wis- en natuurkunde van de Universiteit van Amsterdam. Zijn honger naar wetenschappelijke kennis is dan nog lang niet gespeeld. Als wetenschappelijk medewerker bij het Rekencentrum van de Technische Hogeschool in Delft, werkte hij gelijktijdig aan zijn proefschrift, waarvan de resultaten van belang waren voor onder meer de theorie van computer programmering. Samen met zijn promotor, die lector was aan de Rijksuniversiteit Leiden, publiceerde hij een artikel in de International Journal of Computer Mathemathics.
Terug in Suriname legde hij zich eind jaren 70 toe op de oprichting van het Universitair Rekencentrum, dat gestalte kreeg in januari 1980 en veel later zo worden omgezet in het Universitair Computercentrum.
Ondanks de moord op zijn broer Baal Oemrawsingh door het regime in maart 1982 bleef hij alle waarschuwingen ten spijt in zijn geliefd Suriname. Hij toonde zich in zijn eigen woorden ‘een man van principes en geen lafaard die vlucht’. Zo groot was zijn optimisme, het geloof dat de democratie in Suriname hersteld zou worden, en dat het een ‘waardige zaak was om voor te vechten’.

Alle optimisme ten spijt werd hij toch opgepakt zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld. Zelfs toen in oktober 1982 in vrijheid werd gesteld, peinsde hij er niet over het land te verlaten, hoewel zijn vrijheid en leven werden bedreigd. Op 8 december 1982 kreeg deze bedreiging op dramatische wijze gestalte en werd Sugrim, vader van een zoontje van zeven en een dochtertje van vijf, geëxecuteerd in Bastion Veere van Fort Zeelandia.

De boodschap die Sugrim heeft nagelaten is de aansporing, bijna een opdracht, te blijven vechten voor vrijheid en democratie, niet met minder genoegen te nemen, ook al zijn er tegenslagen en lijkt opgeven het gemakkelijkst. Dat is de houding die hij op den duur had aangenomen waarom hij nog steeds wordt bewonderd. Immers, hij heeft zijn leven gegeven voor hetgeen waarin hij geloofde, recht en vrijheid van land en volk.

Sugrim Oemrawsingh wordt nationaal herdacht als een van de vijftien helden van de democratie.

Belangrijkste bron: Zolang ze praten, blijf ik. Een boek over de vijftien slachtoffers van 8 december 1982. Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV), 2001, Paramaribo, Suriname.

BEKIJK DE DOCUMENTEN

Waarschuwing: in deze rapporten staan schokkende beschrijvingen!

BEKIJK